Month

augusti 2019
Finspång 12 juli: Länsstyrelsen avslog vår ansökan för fiberbyggnationen då det inte fanns tillräckligt med pengar att söka 2019. De rekommenderar oss istället att skicka in en ny ansökan med kommunen indelad i mindre områden utifrån var det finns mest intresse för fiber. Med en sådan uppdelning ökar vår chans att ta del av de pengar...
Läs mer