Arbetet är avslutat i Igelfors och en besiktning har utförts

Arbetet är avslutat i Igelfors och en besiktning har utförts av arbetet, med några mindre anmärkningar som vi kommer åtgärda. På Etapp 1 är grävning klar och kablar finns i ”rören” Vi har tekniker på plats nu som ”svetsar” fiber i kabelbrunnar och skåp för att färdigställa denna etapp, Installationer är planerade att starta vecka 45-46, teknikerna ringer och bokar tid för installation, de beräknas vara installerade innan årsskiftet. Grävning har nu startat på etapp 2 och grävning pågår mellan Ödestorp och Sätraholm med två maskiner. Projektering är i princip klar på etapp 2 och 3, en del kompletterande arbete kvarstår (som det alltid blir när det tillkommer kunder) ett fåtal markavtal saknas samt arbetet med ledningsrätten på etapp 2 pågår. De flesta kunder har fått besök av oss och titta på vart ledningarna ska förläggas på tomtmark. Projektering har startat på etapp 4 och samtal med markägare pågår om ledningsdragningen, en samförläggning med Tekniska avdelningen i Finspång kommun om vatten avlopp i Sunda/ Högsätter planeras, mer info om detta kommer senare. Vi har anslutet ca: 150 hushåll i Igelfors och på etapp 1, som nu kan beställa tjänster via utbudet på Finet och inom kort så kan ytterligare 50 kunder (resterande del på etapp 1) att kunna beställa tjänster.

Leave a Reply