Lägesrapport från Finspång fiber Etapp 2

Nu har vi anslutet 75 kunder på etapp 2 del Ingestorp till Finspång fiber, totalt har vi anslutet 250 byggnader till Finspång fiber sedan starten, dessa kan nu beställa tjänst hos tjänsteleverantörerna på Finet, vår Kommunikationsoperatör.

Samtliga tillstånd är klara för fiber-byggnation

Denna vecka startar grävningen igen efter semesteruppehållet på etapp 2 del 2, ca: 2-mil grävning och 22 kunder kvarstår på denna del. Tre gräv-lag kommer att arbeta på denna sträcka.

Vecka 45 ska grävningen vara färdig och maskinerna flyttar då till etapp 3, kunderna på etapp 2 kommer att installeras till årsskiftet 2022/2023, när det närmar sig för installation så kommer vi informera berörda. Tomtschakt kommer utföras av ue: Optohome och startar i sept/okt.

Leave a Reply