Arbetet är avslutat på Etapp 1 och i Igelfors, samt delar av etapp 2 och 3

Arbetet är avslutat på Etapp 1 och i Igelfors, samt delar av etapp 2 och 3 Besiktning är också utförd på dessa delar. Ca: 200 kunder är nu anslutna till Finspång fiber och kan ansluta sig till Tjänsteleverantörerna som finns på Finet:s hemsida.
Grävningen har nu startats upp igen efter en tuff vinter, vi fick avbryta då tjälen blev för ”svår” för maskinerna och så att återställningen inte skulle bli för omfattande för oss

Ledningsrätten är klar och vi kan nu börja grävningen inom kort på dessa sträckor som berör etapp 2
I Ingestorp har maskinerna nu startat upp igen efter avbrottet för vintern
Tidplan finns nu som ni kan titta på via vår hemsida (se fil ”tidplan”) nästa område som vi ansluter är Ingestorp, ca: 70-kunder) (se inringat område på karta) mer detaljerad info kommer till dessa inom kort, via mail och sms.

Vi är beroende av många faktorer för att vi ska hålla tidplan och det är mycket som vi inte själva kan påverka, vi hoppas ni har överseende med detta, som det är nu så har vi fått flytta på färdigställandet till 2023-12-31, men vi arbetar för att ni ska få fiber så snart som möjligt.
Projektering är utförd på etapp1,2 och 3 och pågår för fullt på etapp 4 med att träffa markägare och skriva markavtal, utföra tomtprojekteringar hos de som beställt fiberanslutning samt söka tillstånd hos myndigheter.
Tekniska avdelningen i Finspång kommun ska gräva nytt vatten/avlopp i Sunda/Högsätter, detta påverkar fiberdragningarna som ska samförläggas med Kommunens vattenledningar, information till de berörda sker kontinuerligt tillsammans med kommunen, nästa infomöte till de berörda: 7/5-2022. Kl.09.00-11.00 vi från Finspång fiber finns på plats.

Leave a Reply