VANLIGA FRÅGOR

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om att ansluta sig till stadsnätet och Finspång Fiber. Om du inte hittar det svar du söker är du alltid välkommen att skicka din fråga till info@finspangfiber.se

Ekonomi
Praktiska frågor
Teknik
Fiber, mobilt och stadsnät
Villkor
Liten ordlista

Vad kostar det att ansluta sig?
Att ansluta sig kostar 24900 kronor inklusive moms. Du kan även få hjälp med finansiering och med nuvarande ränteläge betala 220 kr/månad under tio år. Avgifter för de eventuella tjänster som internet, telefon och tv du väljer tillkommer.

Måste jag betala allt på en gång?

Ja, hela anslutningsavgiften betalas när installationen är klar. Vill du ha hjälp med finansieringen kan du kontakta oss.

Ökar min villa i värde om jag ansluter fiber?
Det är svårt att säga men installationer som inte slits nämnvärt över tid ökar normalt värdet med mer än vad installationen kostar. En viktig aspekt är också att det blir också och krångligare för en eventuell köpare av din fastighet i framtiden att gräva och installera för en unik anslutning.

Kan jag göra ROT-avdrag när jag ansluter fiber?
Nej, med vår nyckelfärdiga lösning går det inte göra ROT-avdrag.

Kan jag gräva själv?
Vi erbjuder en nyckelfärdig installation där allt ingår. Du behöver inte gräva själv utan när, var och hur fibern ska grävas ner planerar du tillsammans med oss när vi kommer ut till din fastighet i god tid innan vi gräver.

Går det att påverka var på tomten det ska grävas?
När vi kommer på besök kommer vi gemensamt överens om var det ska grävas.

Om jag behöver gräva på tomten i framtiden, hur gör jag då?
När vi vid kundbesöket kommer överens om hur grävningen skall ske, bör du tänka på eventuella om- och tillbyggnader av huset så vi kan planera och ta hänsyn till detta direkt. Om fiberkabeln ändå behöver flyttas i framtiden får du som fastighetsägare bekosta detta.

Var ska kabeln dras in och dosan placeras?
Det vanligaste är att vi borrar ett hål på cirka 10 mm genom husväggen. På insidan placeras sedan kopplingsdosan. Du får mer information om detta och möjlighet till att ställa frågor vid när vi träffas.

Var kommer kopplingsdosan att sitta?
Du kommer att ha en mindre kopplingsdosa där fibern kommer in. Den kopplas sedan med en fiberkabel som förläggs i kanalisation till medföljande mediabox.

Vad behöver jag göra själv?
Du behöver bara returnera avtalet till oss. Då får du fibern nedgrävd på tomten och indragen i huset. När allt är inkopplat kan du beställa tjänst direkt från våra tjänsteleverantörer.

Hur kopplar man in sin fiber?
All inkoppling görs av en behörig montör från oss. För att koppla in tjänster i fiberkabeln via mediaboxen, använder du dig av Finets hemsida och väljer Beställ tjänst. Där hittar du alla leverantörer som är anslutna till stadsnätet.

Bygger ni ett nätverk i huset också?
Nej, det får du bygga själv eller anlita ett företag som hjälper dig med.

Hur fungerar processen att ansluta min fastighet från start till mål?
Först kommer det ett utskick med information och ett avtal till dig i brevlådan. Har du redan bestämt dig är det bara att skriva på och skicka in. Sedan bjuds du in till ett möte där du får mer information om hur det kommer att gå till. Efter det hör en installatör av sig så att ni kan boka tid. Därefter är det bara att invänta installationen.

Kan jag få hjälp att bygga ett nät i fastigheten?
Vi kan rekommendera lämpliga firmor för inomhusinstallationer. Under installationshjälp i Finets Tjänsteguiden finner ni mer information om dessa.

Var placeras fiberswitchen?
Fiberswitchen monteras där fiberslangen anlagts i fastighetsbyggnaden.

Hur djupt kommer vi gräva på din tomt?
För att kabeln ska ligga väl skyddad gräver vi ett djup på ca 35 cm.

Vilken hastighet kommer jag att kunna använda?
I dagsläget kommer vi kunna erbjuda upp till 1 Gbit/s. Stadsnätet uppdateras kontinuerligt för att möta kundernas behov och fibern har i sig inga begränsningar. Vilken din hastighet blir avgörs av den internettjänst du väljer. Här hittar du samtliga tjänsteleverantörer och deras tjänster.

Vilken hastighet behöver jag?
Det beror på hur du tänker använda uppkopplingen. Generellt kan man dela in behovet så här:

10 Mbit/s
Det här är ett standardabonnemang som räcker till det mesta och fungerar bra om du vill surfa, mejla, lyssna på musik och titta på filmklipp.

 100 Mbit/s
Om flera enheter är uppkopplade samtidigt i bostaden och flera vill kunna till exempel streama film kan du behöva 100 Mb/s.

 500 Mbit/s
En riktigt snabb uppkoppling för dig som laddar ner stora mängder data eller spelar mycket krävande onlinespel.

1GBit/s
Den högsta hastighet vi erbjuder och används normalt av företag med mycket stora behov av dataöverföring.

Hur fungerar mediaboxen?
Mediaboxen har flera portar för tv, internet och telefoni. Det är genom den de tjänster du köper levereras.

Kan jag få fast IP-adress och hur många IP adresser kan jag få?
Några av våra tjänsteleverantörer säljer tjänster med fast IP-adress. Beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer är det minst två och max tio IP-adresser.

Har mediaboxen wifi?
Nej, men det är enkelt at koppla in en router med wifi till mediaboxen.

Kan man få trådlöst med fiber?
För att få ett trådlöst nät behöver du koppla en router till mediaboxen. Alla anvisningar för hur du går till väga finns med i installationsanvisningarna du får av vår montör. Routern kan du köpa i de flesta elektronikbutiker. De har också kunnig personal som kan hjälpa dig med att koppla upp ett trådlöst nät.

Är det inte smidigare med mobila lösningar istället för fiber?
Mobila lösningar är smidiga när du är ute samt för att skapa flexibilitet i ditt fiberanslutna hem. De flesta är dock överens om att framtidens hem behöver matas med fiberkabel för att klara av de tjänster och möjligheter som dagens och morgondagens utveckling medför. Utanför större tätorter är det också mycket osäkert hur täckningen för datatrafik kommer utvecklas. Till exempel kräver framtidens 5G kräver att man har högst 300 meter till närmsta antenn för att kunna få del av den snabba uppkopplingen. Även 4G-näten har stora begränsningar i uppkopplingshastighet och är beroende av bra förhållanden i geografi och terräng.

Vad är fiber bra för?
Om du har internetuppkoppling hemma i dag har du troligen en ADSL- eller mobillösning. De teknikerna har stora begränsningar i snabbhet och driftsäkerhet. Dessutom finns en risk att kopparnätet som ADSL använder läggs ner och att ägarna till de mobila näten inte prioriterar glest bebyggda områden i framtiden. Framtidens internettjänster kommer sannolikt vara utvecklade för fiberns kapacitet och då räcker inte de gamla teknikerna till längre. Även om du inte känner ett behov i dag av fiberns möjligheter så höjer en installation högst troligt värdet på din fastighet. Att ansluta sig senare riskerar att bli mycket dyrare än nu när vi bygger ut till många.

Varför ska jag ha fiber?
Fiber är på väg att bli en lika självklar och viktig infrastruktur som el, vatten och avlopp och det är en teknik som klarar framtidens krav på uppkopplingshastighet. Fastigheter och områden som inte är uppkopplade via fiber kommer med tiden att bli mindre och mindre attraktiva. Nu är chansen att koppla upp sig till ett förmånligt pris. Att ansluta sig senare riskerar att bli mycket dyrare och mer komplicerat. Fibernätet är en viktig investering både för din enskilda fastighet och hela grannskapet.

Vad är det för internettjänster som kommer att kräva fiber?
Dels kommer de tjänster som vi redan idag använder – som sociala medier, spel och tv-tjänster – fortsätta att utvecklas och kräva allt mer uppkoppling. Dessutom kommer nya typer av tjänster: videosamtal, interaktiva medier, kommunikation mellan saker i ditt hem och omgivningen, larmövervakning, sjukvård etcetera.

Finns det andra fördelar med fiber?
Över tid är fiber billigare än andra lösningar. Fibern har lång livslängd och eftersom den är nedgrävd påverkas inte av väder och vind och är mycket driftsäker. Dessutom är det klokt att vara ansluten till en infrastruktur där flera olika leverantörer kan leverera sina tjänster och slippa vara beroende av en enskild leverantör.

Varför kan jag inte fortsätta att köra 4G?
Visst kan du det men framtidens tjänster, både kommersiella och samhällets, kommer att utvecklas för fiberns kapacitet. Fibertekniken ger helt andra möjligheter till en säker, stabil och snabb uppkoppling i jämförelse med alla andra tekniker. Fibertekniken är ljus som skickas i glas i en tråd som går direkt hem till dig och enbart till dig.

Kommer det inte något snabbare snart?
Själva fibern har ingen begränsning i hastighet. Det som styr kapaciteten är tekniken som är ansluten till fibern som switchar, routrar och datorer. I stadsnätet uppdateras tekniken kontinuerligt för att möta kraven, men själva fibern har inga begränsningar. Därför är den en säker investering.

Om jag inte fått erbjudande om fiber, var kan jag anmäla mitt intresse?
Du kan anmäla intresse direkt på vår webbsida.

När kan jag få min fiber?
Utbyggnaden av stadsnätet på landsbygden i Finspångs kommun är ett stort projekt. Därför är projektet uppdelat i olika områden. Vi kommer att informera varje område i god tid innan grävning startar.

Måste jag ansluta mig nu?
Vi gräver fiber i Finspångs kommun i område efter område fram till år 2020. Om du avstår när vi är i ditt område, vet vi inte om eller när vi kommer tillbaka. Men det vi vet är att det kommer att kosta avsevärt mer att gräva för fiber och ansluta till en enskild fastighet.

För hur lång tid binder jag upp mig?
Du binder inte upp dig till någonting med att ansluta fiber till din fastighet. Det enda som kostar då är anslutningsavgiften. Om du väljer att köpa tjänster som internet, telefon eller tv från någon av tjänsteleverantörerna är det deras bindningstider som gäller för respektive tjänst.

Om det blir fel, vem hjälper mig då?
Om problemet du upplever problem med uppkopplingen kontaktar du din tjänsteleverantör. Vid allmänna frågor kan du kontakta vår och FInets kundtjänst på 0122-24680.

Vad ingår i anslutningsavgiften?
Finspårng Fiber ansvarar för grävning på tomt, kanalisation, borrning i husvägg samt installation av fiber.

Vem äger anslutningen?
En slutförd fiberanslutning blir fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet tillfaller fastighetsägaren. Detta innebär att villaägaren (fastighetsägare) äger slutkundsnoden (fiberswitchen) och kanalisationen som ligger på tomten, medan fibern fram till fiberswitchen ägs av Finspång Fiber.

Fiberoptik
Fiberoptik är ett optiskt system för dataöverföring där data skickas i form av ljus. Kapaciteten i fibern är i närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Fiberoptiken lever upp till framtidens krav på kapacitet och är myntat som framtidens teknik.

Öppet stadsnät
Ett öppet stadsnät är en marknadsplats där alla tjänsteleverantörer är välkomna att leverera sina tjänster gentemot dig som slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Motsatsen till ett öppet nät är ett stängt nät där det är en och samma aktör som äger nätet och säljer tjänsterna. Resultatet är inlåsning och utebliven valfrihet.

Anslutningspunkt
Anslutningspunkt avser den punkt där stadsnätets fiberanslutning avslutas hos dig. Om inget annat avtalats gäller anslutningspunkt för:

– Villor vid tomtgräns

– Flerfamiljsfastighet i källarutrymme

– Företagsfastigheter vid tomtgräns

Överlämningspunkt
Överlämningspunkt är där fiberswitchen monteras och där tjänster överlämnas till dig.

Fiberswitch
En fiberswitch utgör överlämningspunkt och monteras i bostaden samband med fiberanslutningen. Det är från denna fiberswitch som du får tillgång till dina tjänster.

Mbit/s (megabit per sekund)
Mbit/s avser hastighet för dataöverföring.

Gbit/s (gigabit per sekund)
Gbit/sek avser hastighet för dataöverföring och motsvarar 1000 Mbit/s.

Kanalisation
Kanalisation är rören i vilken fiberkabeln dras.