Month

oktober 2021
Arbetet är avslutat i Igelfors och en besiktning har utförts av arbetet, med några mindre anmärkningar som vi kommer åtgärda. På Etapp 1 är grävning klar och kablar finns i ”rören” Vi har tekniker på plats nu som ”svetsar” fiber i kabelbrunnar och skåp för att färdigställa denna etapp, Installationer är planerade att starta vecka 45-46,...
Läs mer