Fiberutbyggnad i Byle och Igelfors

Finspångs fiber har fått ansökan för fiberutbyggnad inom Byle och Igelfors godkänd av Länsstyrelsen. Det innebär att fiberutbyggnaden i området startar till hösten 2020.

Finspång Fiber har glädjen att meddela att ansökan om utbyggnad av område Byle/ Igelfors har godkänts och att bidrag för utbyggnaden därmed ges från Länsstyrelsen. Projektering av utbyggnaden kommer att starta efter sommaren. Markägare och kunder i Igelfors tätort kommer att kontaktas och planerad grävstart är hösten 2020. Hela projektet beräknas att vara klart 2022 (se byggordning på kartan nedan).

  • Projektering pågår i Igelfors tätort och vi planerar för grävstart vecka 43-44

Finspång fibers ansökan till Länsstyrelsen för övriga områden inom Finspångs kommun godkändes inte, diskussion pågår om hur dessa områden kan lösas tillsammans med Finet. Beslut för dessa områden kommer att fattas under hösten 2020. Har du frågor kring fiberutbyggnaden i övriga områden än Byle och Igelfors är du varmt välkommen att kontakta:

Finet
e-post: finet@finet.se
Telefon 0122-24680

Magnus Koski
Byggledare
Finspång Fiber